خرید میلگرد – قیمت امروز میلگرد در بازار

صفحه اصلی/میلگرد/خرید میلگرد – قیمت امروز میلگرد در بازار

میلگرد آجدار نیشابور

آخرین به‌روز رسانی:     07/28/ 99      ساعت 15:30

نامطولاستانداردقیمت
میلگرد آجدار 14 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 16 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 18 نیشابور12 مترA313220
میلگرد آجدار 20 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 22 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 25 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 28 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 32 نیشابور12 مترA313390

میلگرد آجدار میانه

آخرین به‌روز رسانی:     07/30/ 99      ساعت 15:30

نامطولاستانداردقیمت هر کیلوگرم
میلگرد آجدار 10 میانه12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 میانه12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 میانه12 مترA312160
میلگرد آجدار 16 میانه12 مترA312160
میلگرد آجدار 18 میانه12 مترA312160
میلگرد آجدار 20 میانه12 مترA312160
میلگرد آجدار 22 میانه12 مترA312160
میلگرد آجدار 25 میانه12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 28 میانه12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 میانه12 مترA3تماس بگیرید

میلگرد آجدار نیشابور

آخرین به‌روز رسانی:     29 / 3 / 99      ساعت 12:00

نامطولاستانداردقیمت
میلگرد آجدار 14 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 16 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 18 نیشابور12 مترA313220
میلگرد آجدار 20 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 22 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 25 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 28 نیشابور12 مترA313450
میلگرد آجدار 32 نیشابور12 مترA313390

میلگرد آجدار میانه

آخرین به‌روز رسانی:     27 / 3 / 99      ساعت 12:00

نامطولاستانداردقیمت هر کیلوگرم
میلگرد آجدار 10 میانه12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 میانه12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 میانه12 مترA312160
میلگرد آجدار 16 میانه12 مترA312160
میلگرد آجدار 18 میانه12 مترA312160
میلگرد آجدار 20 میانه12 مترA312160
میلگرد آجدار 22 میانه12 مترA312160
میلگرد آجدار 25 میانه12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 28 میانه12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 میانه12 مترA3تماس بگیرید

میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین به‌روز رسانی:     07/28/ 99      ساعت 15:30

نامطولاستانداردقیمت هر کیلوگرم
میلگرد آجدار 8 ظفر بناب12 مترA214100
میلگرد آجدار 10 ظفر بناب12 مترA213900
میلگرد آجدار 12 ظفر بناب12 مترA313900
میلگرد آجدار 14 ظفر بناب12 مترA313800
میلگرد آجدار 16 ظفر بناب12 مترA313800
میلگرد آجدار 18 ظفر بناب12 مترA313800
میلگرد آجدار 20 ظفر بناب12 مترA313800
میلگرد آجدار 22 ظفر بناب12 مترA313800
میلگرد آجدار 25 ظفر بناب12 مترA313800
میلگرد آجدار 28 ظفر بناب12 مترA313800
میلگرد آجدار32 ظفر بناب12 مترA3تماس بگیرید

میلگرد آجدار سمنان

آخرین به‌روز رسانی:     07/28/ 99      ساعت 15:30

نامطولاستانداردقیمت
میلگرد آجدار 8 سمنان12 مترA2تماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 سمنان12 مترA2تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 سمنان12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 سمنان12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 سمنان12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 سمنان12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 22 سمنان12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 25 سمنان12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 سمنان12 مترA3تماس بگیرید

میلگرد آجدار شاهرود

آخرین به‌روز رسانی:     07/28/ 99      ساعت 15:30

نامطولاستانداردقیمت
میلگرد آجدار 10 شاهرود12 مترA3تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 شاهرود12 مترA313750
میلگرد آجدار 14 شاهرود12 مترA313600
میلگرد آجدار 16 شاهرود12 مترA313600
میلگرد آجدار 18 شاهرود12 مترA313600
میلگرد آجدار 20 شاهرود12 مترA313600
میلگرد آجدار 22 شاهرود12 مترA313600
میلگرد آجدار 25 شاهرود12 مترA313600
میلگرد آجدار 32 شاهرود12 مترA3تماس بگیرید

میلگرد آجدار راد همدان

آخرین به‌روز رسانی:     07/30/ 99      ساعت 15:30

نامطولاستانداردقیمت
میلگرد آجدار 8 راد همدان12 مترA213625
میلگرد آجدار 10 راد همدان12 مترA213425
میلگرد آجدار 12 راد همدان12 مترA313175
میلگرد آجدار 14 راد همدان12 مترA313125
میلگرد آجدار 16 راد همدان12 مترA313125
میلگرد آجدار 18 راد همدان12 مترA313125
میلگرد آجدار 20 راد همدان12 مترA313125
میلگرد آجدار 22 راد همدان12 مترA313125
میلگرد آجدار 25 راد همدان12 مترA313155
میلگرد آجدار 28 راد همدان12 مترA313155

میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین به‌روز رسانی:     07/28/ 99      ساعت 15:30

نامطولاستانداردقیمت هر کیلوگرم
میلگرد آجدار 8 شاهین بناب12 مترA214100
میلگرد آجدار 10 شاهین بناب12 مترA213920
میلگرد آجدار 12 شاهین بناب12 مترA313870
میلگرد آجدار 14 شاهین بناب12 مترA313700
میلگرد آجدار 16 شاهین بناب12 مترA313700
میلگرد آجدار 18 شاهین بناب12 مترA313700
میلگرد آجدار 20 شاهین بناب12 مترA313700
میلگرد آجدار 22 شاهین بناب12 مترA313700
میلگرد آجدار 25 شاهین بناب12 مترA313700
میلگرد آجدار 28 شاهین بناب12 مترA313700
میلگرد آجدار32 شاهین بناب12 مترA313700

هنگام خرید میلگرد آجدار نیشابور به چه نکاتی توجه کنیم؟

قیمت میلگرد آجدار

خرید میلگرد

 با توجه به اینکه میلگرد آجدار نیشابور در ساخت و سازها مصرف بسیار بالایی دارد، بنابراین قیمت میلگرد آجدار نیشابور بسیار مورد توجه مهندسین و سازندگان است.

با توجه به اینکه تشخیص میلگرد بی کیفیت از با کیفیت کار ساده ای نیست، متاسفانه بعضی از سازندگان به منظور صرفه جویی و یا برای اینکه سود بیشتری ببرند، خرید میلگرد بی کیفیت را به با کیفیت ترجیح می دهند. بنابراین یکی از چالش های مهم مهندسین، شناسایی صحیح میلگرد از نظر کیفیت و اصالت کالا است.

هر کشوری میلگرد فولادی را با استاندارد متفاوتی که نمایانگر خواص فیزیکی متفاوتی است تولید می کند که روی قیمت میلگرد تاثیر مستقیم دارد. در کشور ما، بیشتر میلگردهای فولادی که توسط کارخانه های بزرگ فولاد تولید می شوند، از جمله میلگرد آجدار نیشابور، با استانداردهای کشور روسیه همخوانی دارند.
این نوع فولاد به سه شاخه تقسیم می شود:
1- فولاد A-1 صاف و مقاومت بین 2400 تا 3600 کیلوگرم
2- فولاد A-2 آجدار و مقاومت بین3400 و5000 کیلوگرم
3- فولاد A-3 آجدار و مقاومت بین4000 و6000 کیلوگرم

همان طور که در بالا هم اشاره شد، عموما میلگرد را به دو دسته سادهA1 (نرم) و آجدارA4,A3,A2 که سختی بیشتری نسبت به میلگردهای ساده دارند تقسیم می کنند.

آج میلگردهای دستهA2 فنری شکل است (مارپیچ و موازی) و بیشتر برای خاموت زنی استفاده می شود و جوشکاری آن بسیار دشوار است (روش مجاز جوشکاری میلگردها، جوشکاری سر به سر میلگرد است. که با فشار حرارتی همراه اکسیژن و استیلن صورت می‌پذیرد.) و آج میلگردهای دستهA3 ضربدری شکل است و جوشکاری روی آن به هیچ وجه مجاز نمی باشد. متاسفانه بعضی از کارخانه های نامعتبر از این مورد سوء استفاده می کنند و میلگردهای A3 را با مشخصات فیزیکی A2  تولید می کنند.

استفاده از این نوع میلگردها در سازه ها باعث تغییر وزن سازه می شود که از نظر قانونی و نظام مهندسی غیر قانونی است. اگر در مشخصات میلگرد حرف N را مشاهده کردید باید بدانید که آن میلگرد از فولاد خام و تازه ساخته شده است و اگر در مشخصات میلگرد حرف W را مشاهد کردید باید بدانید میلگرد به روش ریختگری ساخته شده است. قیمت اگر مدیر و یا مسئول خرید مجموعه تان هستید و می خواهید با مناسب ترین قیمت به همراه مارک کارخانه و از طریق باربری مطمئن و امین سفارشتان را انجام دهید همین الان با شماره 05137669574 تماس بگیرید.

چه عواملی که روی قیمت میلگرد تاثیرگذار هستند؟

قیمت میلگرد در کشور ما به فاکتورهای مختلفی از جمله قیمت دلار، قیمت طلا و سکه، قیمت شمش های فولادی، تحریم ها، سرگردانی نقدینگی مردم، اعیاد و تعطیلی های مذهبی و ملی، اتفاقات سیاسی و اقتصادی و تغییر فصول سال بستگی دارد. اما عامل مهم و روتین هرساله که روی قیمت میلگرد تاثیر می گذارد، تغییر فصول است. مثلا با توجه به اینکه معمولا در فصول سرد سال، ساخت و سازها کاهش چشمگیری پیدا می کنند، قاعدتا تقاضا برای خرید این محصول نیز کاهش چشمگیری پیدا می کند. بنابراین قیمت میلگرد نیز دچار نوسان خواهد شد.

سایز میلگردچطور تشخیص داده می شود؟

یکی از دغدغه های مهندسین و پیمانکاران تشخیص سایز میلگرد است. تشخیص سایز در صورت نزدیک نبودن اندازه آسان است ، در غیر این صورت احتمال اشتباه آرماتوربند و کنترل سایز توسط مهندس ناظر وجود دارد .

روش تشخیص سایز میلگرد ها

1- کنترل چشمی

که با تجربه کاری ، به راحتی می توان با یک نگاه سایز میلگرد را متوجه شد.اما احتمال خطا در کنترل چشمی وجود دارد.

2- وزن میلگرد

مطابق با استاندارد ملی ISNO 3132 ایران؛ وزن میلگرد آجدار تولید شده، می بایست با یک تفاوت جزئی، با فرمول بالا مطابقت نماید. به طور مثال وزن یک متر میلگرد آجدار استاندارد سایز ۱۶ بنا بر فرمول یاد شده از طریق زیر محاسبه می گردد :

(۱۶ × ۱۶) ÷ ۱۶۲ ~= ۱.۵۸۰۲

وزن یک شاخه (کیلوگرم) :

۱.۵۸۰۲ × ۱۲ ~= ۱۸.۹۵ ~ ۱۹

3- استفاده از کولیس

یکی از روش های دقیق اندازه گیری سایز میلگرد است.نحوه اندازه گیری با کولیس از روی آج میلگرد : 

بسته به نوع آج،سه قطر داریم:
• قطر اسمی
• قطر زمینه (بدون احتساب آج)
• قطر خارجی ( با احتساب آج)
• قطر اسمی:۱۶
• قطر زمینه ۱۵
• قطر خارجی:۱۸

4- شابلون 

شابلون ها توسط مهندسین با فیلم رادیولوژی ، ورق های نازک کانال کولر و … آماده می شوند.

5- انگشت دست

اندازه گیری سایز انگشتان و تخمین اندازه که خطای انسانی همراه دارد.

6- ریسمان

ابزاری در دسترس است، که در پروژه ها معمولا وجود دارد . یک تکه ریسمان را دور میلگرد پیچید و با اندازه گیری آن ، محیط میلگرد را تخمین زد.

7- آچار فرانسه

استفاده از آچار فرانسه مدرج که معمولا توسط مهندسین کاربرد دارد.

برندهای دیگری که میلگرد تولید می کنند

همانطور که می دانیم نقش میلگرد در سازه بسیار حائز اهمیت است  که با افزایش قیمت خرید میلگرد هزینه ساخت و ساز هم افزایش خواهد یافت همچنین انتخاب مصالح ساختمانی مناسب ارتباطی تنگاتنگ با طراحی ساختمان دارد.

امروزه توجه به مصالح بومی ،یکی از عوامل است که برای اهالی معماری و ساختمان سازی در دنیا بسیار مهم است. در کنار آن ما باید به عواملی همچون استاندارد تولید، وزن میلگرد، شرایط آب و هوایی سازه، سیستم سازه ای، هزینه، برند و علامت حک شده نیز توجه نماییم.

ما در ایران به دلیل تنوع آب و هوایی میلگردهای متفاوتی را تولید می نماییم،  ترکیبی از انواع مختلف آن همراه با نوع کاربرد، محل مورد نظر و هزینه ای که صرف آن می شود متفاوت خواهد بود.

برای مثال ما چهار اقلیم در ایران داریم:

اقلیم معتدل ومرطوب ( همانند مازندران)
اقلیم سرد (شهرهای تبریز، ارومیه، سنندج و همدان )
اقلیم گرم وخشک ( شهر های تهران، مشهد، اصفهانو شیراز)
اقلیم گرم ومرطوب (شهر های بندر عباس، جاسک، آبادان و اهواز)

 که بیشتر ساختمان ها با مصالحی از میلگردهایی همانند، اپوکسی، اروپایی، فولاد استنلس، گالوانیزه و فایبرگلاس استفاده می شود.

در انواع میلگرد ها علاوه بر اندازه به شاخه ای و آجدار بودن میلگرد به میزان خلوص و کیفیت زیادی را برای خرید هم توجه می شود .

که در ادامه به مقایسه تولید کنندگان این نوع مصالح اشاره خواهیم داشت:

1- ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان، یکی از بزرگترین شرکت های  فولادی  در ایران است. در کشور ما  انواع میلگردهای ساده و آجدار در همه کارخانه ها برای خود استانداردهایی را در طی ساخت محصولات تعیین می کنند که معمولا این استانداردها در این کارخانه ها برطبق معیار   Gost  و DIN  آلمان می باشند. ما در هر مرکز تولیدی واحدی به نام کنترل کیفیت داریم تا بدانیم محصولات در حوزه تعیین شده استانداردی ما هستند یا خیر! که این فرآیند برای بررسی آماری و تشخیص ایرادات در ابزار مورد نظر استفاده می شود.

برای مثال چند نمونه از میلگرد های این کارخانه را نام می بریم:

از سایز ۵٫۵ تا ۳۲ میلی‌متر، به صورت شاخه‌ای و کلاف.
انواع میلگرد ساده از اندازه ۳۲ میلی‌متر به بالا.

2- فولاد کویر کاشان

شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر در ایران را با برند تجاری کویر کاشان می شناسیم.

این کارخانه که تولید کننده  انواع شمش فولادی، میلگرد ساده و میلگرد آجدار، انواع تیرآهن می باشد در اصفهان واقع شده است. این شرکت با استفاده از دستگاه های بسیار پیشرفته ، تکنولوژی مدرن نورد و اتوماسیون بالا  توانسته است  درمیلگرد A4 آجدار 520 و میلگرد کمیاب 40 میلی متری جایگاه خوبی بین رقبا کسب کند.

مزیت میلگرد کویر کاشان

مقاومت بالای میلگرد مطابق با استاندارد جهانی
قابلیت  جوش کاری با کیفیت
مقاومت مکانیکی مطلوب در برابر خستگی و بار

3- فولاد کاوه تیکمه داش

هنگام خرید میلگرد اگر روی میلگردها نشان اختصاری (SFK) را مشاهده کردید، میتوانید مطمئن باشید که این میلگرد کاوه تیکمه داش است.

این میلگرد در ایران و کشورهای اطراف شناخته شده می باشد. این شرکت کار خود را در زمینه تولید میلگرد فولادی ساده و میلگرد آجدار A2 و A3 در سایزهای ۸ الی ۳۲ با ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار تن آغاز نموده است.
البته خط نورد این نهاد صنعتی، تولید مقاطع فولادی متفاوت همچون، تیرآهن و نبشی و ناودانی طبق استاندارد نیز می باشد، که ظرفیت تولیدی انواع مقاطع فولادی در این کارخانه به میزان ۳۶۰ هزار تن در سال می رسد. همچنین در حوزه تهیه و بیلت، مواد مورد نیاز مقاطع فولادی دارای فعالیت می باشد.

4- شرکت فولاد قزوین

هنگام خرید میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین در بازار، با سایزهای 8 تا 20 این نوع میلگرد مواجه خواهید شد.

نرخ این میلگرد روزانه و آنی پس از اعلام قیمت از سوی کارخانه فولاد قزوین مورد بررسی قرار گرفته و اعلام میگردد.
یکی از نقاط قوت میلگرد قزوین نزدیکی آن به مرکز کشور و قدرت تولید بالا در میلگرد شاخه ای بعلاوه توانایی تهیه حتی بیشتر از ظرفیت کشور می باشد.

لینک های مفید: قیمت ورق ck45 / قیمت ورق a516 / قیمت ورق a283 / قیمت ورق st37 / قیمت ورق st52 / قیمت پروفیل / قیمت نبشی / قیمت ناودانی / قیمت تیرآهن

بله – امکان خرید با چک بانکی معتبر وجود دارد.

بله – از این بابت به شما اطمینان و ضمانت می دهیم.

با خرید از آهن آلات شکوهیان، همراه بار خود برگه تایید را دریافت خواهید کرد.